Kişilər

S.A.A Təvəllüd İdman dərəcəsi İdman cəmiyyəti Şəxsi məşqçisinin S.A.A.
1 Həsənov Nurlan Mirdaməd oğlu 1998 IUN 13 № li UGİM Məmmədov V. Timofeyev M.
2 Pənahov Kənan Mübariz oğlu 2004 IUN 13 № li UGİM Quliyev Q. İsmayılov F.
3 Qafarlı Yusi Bilman oğlu 2000 IUN Sumqayıt 1№ li UGİŞM Hidayətzadə E. İsmayılov F.
4 Allahverdiyev Vəzir Elxan oğlu 2000 IUN Sumqayıt 1№ li UGİŞM Hidayətzadə E. Timofeyev M.
5 Sadiqov Sadıx Yusif oğlu 2002 IU 13 № li UGİM Məmmədov V. Timofeyev M.
6 Alızadə Şirxan Adil oğlu 2000 IUN Sumqayıt 1 № li UGİŞM Hidayətzadə E. İsmayılov F.
7 Ansari İbrahim Məhəmməd oğlu 2003 I 13№ li UGİM Quliyev Q. İsmayılov F.
8 Məmmədov Emin İlqar oğlu 2005 I 13№ li UGİM Quliyev Q. İsmayılov F.
9 Wang Chenxi 2001 - “Qarabağ NN” STK Timofeyev M.
10 Yang Xinyu 2001 - “Qarabağ NN” STK Timofeyev M.
11 Yu Xinxiang 2001 - “Qarabağ NN” STK Timofeyev M.
       
       
 mok  gin  ittf ettu 
       
       

Copyright © Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası