Kişilər

Cəfərzadə Cəfər Vaqif oğlu

Həşimli Xəyal Mirzə oğlu

Əliyev Sənan Hüseynağa oğlu

Həsənov Nurlan Mirdaməd oğlu

Şahgəldiyev Əliverdi İlham oğlu

Qafarlı Yusif Bilman oğlu

Allahverdiyev Vəzir Elxan oğlu

Sadiqov Sadıx Yusif oğlu

       
       
 mok  gin  ittf ettu 
       
       

Copyright © Azərbaycan Stolüstü Tennis Federasiyası